Digitaalinen työkalu rajaesteiden ilmoittamiseen julkaistaan

Kolme pohjoismaista rajaneuvontapalvelua ovat yhdessä kehittäneet uuden digitaalisen työkalun, joka helpottaa rajaongelmien raportoimista ja käsittelyä.

Øresunddirekt, Pohjoiskalotin rajaneuvonta, sekä Norjan ja Ruotsin välinen rajaneuvonta ovat vuodesta 2019 lähtien työskennelleet yhteisessä hankkeessa kehittääkseen digitaalista työkalua parempaan raja-alueiden rajaongelmien raportointiin.

Työkalu, joka on saatavilla osoitteessa dittgransproblem.com, tarjoaa yksinkertaisen digitaalisen tavan, jossa sekä yksityishenkilöt että yrittäjät voivat ilmoittaa ongelmista, joita he ovat kohdanneet ylittäessään jonkin Ruotsi-Tanska, Norja-Tanska, Ruotsi-Suomi tai Norja -Suomi rajan. Työkalun kautta voidaan raportoida kokemuksista, antaa ratkaisuehdotuksia, sekä seurata prosessia raportoinnin jälkeen.

Ajatuksena on yksinkertaistaa ja tehdä läpinäkyvämpää ongelmasta ilmoittavien kannalta, mutta myös helpottaa kolmen rajaseutuneuvontapalvelun työn hallintaa rajaesteiden tunnistamisessa ja asioiden yksinkertaistamisessa raja-alueiden asukkaiden kannalta.

  • Toivomme että tämä johtaa siihen, että pystymme helpommin huomaamaan, kuinka moniin samankaltaiset ongelmat voivat vaikuttaa, ja näin saamme paremman tiedon, jota voimme hyödyntää viedessämme prosessia oikealle taholle, kertoo Oskar Danielsson, joka on hankkeen projekti päällikkö Norjan ja Ruotsin välisestä rajapalvelusta.