Raportit

Regler om och upplevelser av underhåll över de nordiska gränserna

Ändringar mellan juni 2020 och december 2021

Mentaaliset-rajaesteet-loppuversio-210630-FI

Pohjoismaat, yhdessä. Suomen puheenjohtajakauden ohjelma 2021.

Rajaesteneuvoston toimintakertomus 19/20

Yhteistyöministerien rajaeste- ja liikkuvuusselonteko Pohjoismaiden neuvoston istuntoon 2019.

Utbildningar och personcertifieringar inom bygg- och anläggningsbranschen – Rapport 4 i serien om Norge. Mats Bjorndal Gretland, Yrkeshögskolan Novia 2019
Infra-Botnian tutkijat ovat koostaneet ruotsinkielisen raportin, joka kartoittaa eri sertifikaatteja rakennus- ja infra-aloilla Norjassa keskittyen etenkin infra-alaan.

Arbetsplatsetablering samt språk och kommunikation vid bygg- och anläggningsplatser – Rapport 3 serien om Norge. Mats Bjorndal Gretland, Yrkeshögskolan Novia 2019
Infra-Botnian tutkijat ovat koostaneet ruotsinkielisen raportin, joka kartoittaa eri määräyksiä työpaikan sijoittamisesta, kielestä ja viestinnästä rakennus- ja infra-aloilla Norjassa.

Arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen – Rapport 2 i serien om Norge. Mats Bjorndal Gretland, Yrkeshögskolan Novia 2019
Infra-Botnian tutkijat ovat koostaneet ruotsinkielisen raportin, joka kartoittaa työturvallisuusmääräyksiä rakennus- ja infra-aloilla Norjassa.

Utbildningar och personcertifieringar inom bygg- och anläggningsbranschen – Rapport 2 om Sverige. Mats Bjorndal Gretland, Yrkeshögskolan Novia 2019
Infra-Botnian tutkijat ovat koostaneet ruotsinkielisen raportin, joka kartoittaa eri henkilösertifikaatteja ja lyhyempiä koulutuksia, joita käytetään Ruotsissa rakennus- ja infra-aloilla keskittyen etenkin infra-alaan.

Avsaknad av tjänstepension 2019

Spara till pension som företagare 2019
Auttaakseen itsenäisiä ammatinharjoittajia Ruotsin Pensionsmyndigheten julkaisee vuosittain raportin ja ohjeistuksen. Ohjeistus kuvaa yleisluontoisesti asioita, joita yrittäjän pitäisi ottaa huomioon. Raportti sisältää myös päivitetyt vero- ja eläkekertymärajat. Lisää tietoa täältä.

Kokemuksia pohjoismaisesta verosopimuksesta/Upplevda konsekvenser av det nordiska skatteavtalet 2018 (ruotsiksi)
Monimutkainen hallinto ja säännöstö tekevät veroasioiden hoitamisesta vaikeaa niille, jotka pendlaavat Ruotsin ja Suomen rajalla, kertoo Öresundsinstitutetin kirjoittama raportti. Raportin ovat tilanneet Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst HaparandaTornio/Skibotn ja Öresunddirekt Sverige.

Sähköinen tunnistautuminen ja digitaaliset rajaesteet Pohjoismaissa 2018 (ruotsiksi)
Tämä raportti koskee digitaalisia rajaesteitä Pohjolassa ja keskittyy erityisesti palveluihin, joihin pääsemiseksi vaaditaan kansallinen sähköinen henkilötunnus. Raportti esittelee käytännön esimerkkejä siitä, minkälaisiin digitaalisiin rajaesteisiin voi törmätä rajat ylittävässä liikkuvuudessa sekä kuinka montaa henkilöä rajaesteet koskevat.

Rajaesteneuvoston vuosiraportti 2017
Raportti esittelee rajaesteneuvoston työtä vuonna 2017.

Rajaesteneuvoston vuosiraportti 2016
Raportti esittelee rajaesteneuvoston työtä vuonna 2016.

Työelämä Pohjolassa – Poul Nielson (2014), Pohjola-Norden
Selvitys työelämäalan pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Työmarkkinaennuste Finnmark 2016
Finnmarkin työmarkkinaennuste vuodelta 2016.

Työmarkkinaennuste Troms 2016
Tromssan läänin työmarkkinaennuste vuodelta 2016.

“Arbejdspraktik i et andet nordiskt land” – Nordisk Ministerråd – Maj 2014 (Yhteenveto suomeksi sivulta 61.)
Ramboll on laatinut Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta yhteispohjoismaisen selvityksen ja analyysin siitä, millaisia vaikutuksia kansallisten säännösten muuttamisella olisi, mikäli ne tarjoaisivat työttömille mahdollisuuden suorittaa työharjoittelun toisessa Pohjoismaassa.

Suuntana Ruotsi – Tietopaketti liiketoiminnan aloittamiseen
Vuonna 2015 kirjotettu opas antaa tietoa Ruotsissa toimimisesta, lainsäädännöstä, määräyksistä, viranomaistoiminnasta sekä muista liiketoiminnan käynnistämisessä huomioon otettavista asioista.

Kasvua pohjoisesta
Tämä raportti on Norjan, Ruotsin ja Suomen pääministerien huhtikuussa 2014 asettaman selvitysryhmän työn tulos. Raportissa määritetään neljä potentiaalista kasvun ajuria ja esitellään neljä välinettä, joiden avulla Norjan, Ruotsin ja Suomen valitot voivat pyrkiä keskestävään taloudelliseen kasvuun pohjoisessa.

Elinkeinoelämän rajaesteet Pohjoiskalotilla
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on suorittanut yhdessä Lapin Yrittäjät ry:n, Företagarna Norrbotten ja Bedriftsforbundet kanssa selvityksen rajaesteistä. Tässä selvityksessä keskitytään Suomalaisten pienten- ja keskisuurten yritysten kokemiin rajaesteisiin. Vastaavat selvitykset on tehty myös Norrbottenin ja Pohjois-Norjan yrittäjien keskuudessa.  Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä tapahtuu sekä tavaroiden, palveluiden ja työvoiman liikkuvuutta. Osa yrityksistä ja työntekijöistä muuttaa naapurimaahan kun taas osa ”pendelöi” rajan yli joko päivittäin tai harvemmin. Elinkeinoelämän rajaesteet – kartoituksen tavoitteena on tarjota pienille ja keskisuurille yrityksille apua rajaesteasioissa, auttaa yrityksiä luomaan paremmat edellytykset yritystoiminnan kasvulle, parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta.