Uusi kysely selvittää kokemuksia maakohtaisten koronarajoitusten eroista

Pohjoismaiden keskenään erilaisilla koronarajoituksilla on yhä suuria vaikutuksia ihmisille ja yrityksille, jotka toimivat raja-alueilla tai liikkuvat maiden väliä. Nyt pohjoismainen rajaesteneuvosto käynnistää uuden kyselytutkimuksen, jolla selvitetään rajoituksista kärsivien näkemyksiä tilanteesta.

Pohjoismaiden vapaata liikkuvuutta edistävä rajaesteneuvosto haluaa kyselyllään saada palautetta ihmisiltä, jotka asuvat, työskentelevät, opiskelevat tai harjoittavat yritystoimintaa raja-alueella. Lisäksi neuvosto haluaa tavoittaa ihmiset, jotka liikkuvat kahden Pohjoismaan väliä työn, opiskelun, yritystoiminnan tai muun syyn vuoksi.

Kysely on suunnattu etupäässä niille raja-alueille, joilla päivittäinen työperäinen pendelöinti on suurinta. Vastaajat voivat kuitenkin ilmoittaa myös muita maayhdistelmiä, esimerkiksi Tanska–Norja ja Ahvenanmaa–Ruotsi.

Tämä on järjestyksessä kolmas kysely, jonka rajaesteneuvosto toteuttaa pandemian aikana. Ensimmäinen kysely tehtiin kesäkuussa 2020 ja toinen saman vuoden joulukuussa. Rajaesteneuvosto pyrkii keräämään vertailevaa tietoa rajoitusten vaikutuksista koko pandemian ajalta.

Tavoitteena entistä vahvempi yhteistyö
Kysely toteutetaan entiseen tapaan verkkolomakkeella. Tälläkin kertaa rajaesteneuvoston yhteistyökumppaneina ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -neuvontapalvelu sekä Pohjoismaiden rajaneuvontapalvelut: Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige ja Pohjoiskalotin rajaneuvonta.

Neuvontapalvelut ovat maaliskuun 2020 puolivälistä lähtien raportoineet koronan aiheuttamista vapaan liikkuvuuden häiriöistä rajaesteneuvostolle, joka on välittänyt tiedot muiden muassa pohjoismaisille yhteistyöministereille. Ministerit saavat aikanaan tiedoksi myös kolmannen kyselyn tulokset.

Kyselyillä halutaan kohdistaa huomiota ongelmiin, joita maakohtaisten koronarajoitusten erilaisuus aiheuttaa. Samalla edistetään meneillään olevia keskusteluja siitä, miten kriisiaikojen pohjoismaista yhteistyötä voidaan vahvistaa esimerkiksi vapaan liikkuvuuden osalta.

Kyselylomake on avoinna koko kesäkuun ajan.