Korona-rajoitukset aiheuttavat ongelmia

Kansalliset strategiat ja päätökset taisetlussa Covid-19 vastaan ovat aiheuttaneet suurta hämmenystä ja turhautumista monilla, jotka asuvat ja työskentelevät Pohjoismaiden raja-alueilla. Tämän osoittaa pohjoismaisen tutkimuksen tulokset, jonka Pohjoiskalotin rajaneuvonta yhdessä Pohjoismaiden raja-alueiden neuvontapalvelujen kanssa on toteuttanut Pohjoismaisen ministerineuvoston Rajaesteneuvoston pyynnöstä.

Nettipohjaiseen kyselyyn vastasi 1669 henkilöä ja tulokset puhuvat selkeää kieltä: Tornionlaakson alueen ja Pohjoismaiden raja-alueiden ihmiset ja yritykset ovat kokeneet suuria ongelmia esimerkiksi työmatkaliikenteessä, verotuksessa, epäselvässä tiedonannossa, kulttuurivaihdossa, rajakaupassa, sosiaalisessa elämässä ja rajat ylittävissä perhesuhteissa.

Yli neljä viidestä on kokenut ongelmia,  vastaajista 82,5 prosenttia ilmoittaa Pohjoismaiden poikkeavien koronastrategioiden aiheuttaneen ongelmia. Yhteensä 67 prosentilla vastaajista on ollut vaikeuksia tavata toisessa Pohjoismaassa asuvia perheenjäseniään ja 59 prosenttia ilmoittaa rajatarkastuen aiheuttaneen ongelmia. Hämmennys on myös toistuva teema vastauksissa. Moni ihmettelee, minkä maan linjaa ja rajoituksia on noudatettava niiden poiketessa toisistaan, asuinmaan vai työskentelymaan. Ruotsin ja Suomen raja-alueella toisistaan poikkeavat kansalliset strategiat ovat selvästi vaikuttaneet kielteisesti asukkaisiin, yrityksiin ja lisänneet rajaesteitä. Syventäviä tietoja Pohjoismaisen ministerineuvoston ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan tiedoitteista.

Lehdistötiedote_2.7.2020_Tornio
Covid 19 Sverige Finland
Covid 19 Alle

https://www.norden.org/fi/news/korona-turhauttaa-ja-hammentaa-raja-alueiden-asukkaita