Korona-rajoitukset aiheuttavat ongelmia

Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi laaditut kansalliset strategiat, lait ja säännöt ovat aiheuttaneet suurta hämmennystä ja turhautumista Pohjoismaiden raja-alueiden  asukkaiden ja toimijoiden keskuudessa. Tämä käy ilmi kyselystä, jonka Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on toteuttanut yhdessä muiden pohjoismaisten neuvontapalvelujen kanssa Pohjoismaisen ministerineuvoston Rajaesteneuvoston toimeksiantona.

Nettipohjaiseen kyselyyn vastasi 1669 henkilöä ja tulokset puhuvat selkeää kieltä: Pohjoismaiden raja-alueiden ihmiset ja yritykset ovat kokeneet suuria ongelmia muun muassa maiden välisiin työmatkoihin, etätyön verotukseen, epäselvään tiedotukseen, rajakauppaan, sosiaaliseen elämään ja perhetilanteisiin liittyen.

Yli neljä viidestä on kokenut ongelmia,  vastaajista 82,5 prosenttia ilmoittaa Pohjoismaiden poikkeavien koronastrategioiden aiheuttaneen ongelmia. Yhteensä 67 prosentilla vastaajista on ollut vaikeuksia tavata toisessa Pohjoismaassa asuvia perheenjäseniään ja 59 prosenttia ilmoittaa rajatarkastuen aiheuttaneen ongelmia. Hämmennys on myös toistuva teema vastauksissa. Moni ihmettelee, minkä maan linjaa ja rajoituksia on noudatettava niiden poiketessa toisistaan, asuinmaan vai työskentelymaan. Norjan ja Suomen raja-alueella on toisistaan poikkeavat kansalliset strategiat ovat selvästi vaikuttaneet kielteisesti asukkaisiin, yrityksiin ja lisänneet rajaesteitä. Syventäviä tietoja vastaajien kommentteja Pohjoismaisen ministerineuvoston ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan tiedoitteista.

Tiedote_0207_2020_Korona_kysely_Suomi-Norja
Covid 19 Norge Finland
Covid 19 Alle

https://www.norden.org/fi/news/korona-turhauttaa-ja-hammentaa-raja-alueiden-asukkaita