EU/ETA-maihin maksetuissa etuuksissa virheitä maksukäytännöissä

(Tiedot sivulta NAV.no)

Selvitysrahaa (AAP-Arbeidsavklaringspenger), sairauspäivärahaa (sykepenger) tai hoitotukea (pleiepenger) saavien henkilöiden ei tarvitse enää hakea NAVilta lupaa matkustaakseen toiseen EU/ETA-maahan määräaikaisen oleskelun yhteydessä.

NAV on teettänyt uuden juridisen arvion ETA-alueiden vakuutusjärjestelyn tulkinnasta, jonka perusteella toimintakäytännöt muuttuvat.

NAV on ilmoittanut Työ- ja sosiaalivirastolle sekä valtakunnansyyttäjälle NAVin ja tuomioistuinten tekemästä sääntöjen väärästä tulkinnasta ja virheistä toiminnassa.

Hyvitys
Kaikki vuoden 2012 jälkeen sairauspäivärahaa, selvitysrahaa tai hoitotukea saaneet henkilöt, jotka ovat menettäneet oikeutensa kyseisiin etuuksiin toisessa EU/ETA-maassa oleskelun perusteella, voivat saada hyvitystä tapahtuneesta johtuvasta taloudellisesta menetyksestä.

Hyvitys ei koske henkilöitä, jotka ovat menettäneet oikeuden kyseisiin etuuksiin muilla perusteilla, esimerkiksi terveyttä tai työkykyä tukevien toimenpiteiden laiminlyönnin seurauksena.

– Pahoittelut kaikille asianosaisille, tämä asia otetaan meidän osaltamme hyvin vakavasti. Varaamme huomattavan määrän resursseja käsittelemään etuuteensa menettäneiden, sekä maksuja palauttaneiden että rikosilmoituksen saaneiden henkilöiden, asioiden käsittelyyn. Tämä työ asetetaan tärkeysjärjestyksessä korkealle. Virheet väärissä päätöksissä korjataan, sanoo NAV-johtaja Sigrun Vågeng.

Asiankäsittelyssä palataan vuoteen 2012
NAV on muuttanut käytäntöjänsä tulevien tapausten osalta ja tulee nyt käymään läpi myös kaikki asiaan liittyvät tapaukset ajassa taaksepäin – aivan vuoteen 2012 asti, jolloin EU/ETA-säännöt ovat astuneet voimaan.

Tämä on laaja työmaa. NAV ilmoittaa asiasta henkilöille, jotka ovat oikeutettuja etuuksiin tai hyvitykseen. Samalla NAV pyytää asiaan omasta mielestään liittyviä henkilöitä ottamaan yhteyttä NAVin palvelunumeroon +47 55 55 33 33, josta tieto ohjataan edelleen NAVin määräämälle työryhmälle.

Mitä muutokset tarkoittavat sinulle?
Jos olet EU/ETA-maan kansalainen ja saat selvitysrahaa, sairauspäivärahaa tai hoitotukea, voit vapaasti matkustaa toiseen EU/ETA-maahan ilman luvan hakemista NAVilta. Mikäli oleskelun vuoksi et voi noudattaa sovittuja terveyttä- tai työkykyä tukevia toimenpiteitä, et ole enää oikeutettu saamaan selvitysrahaa toisessa EU/ETA-maassa oleskelun aikana.

Selvitä kuhunkin etuuteen liittyvät säännöt ennen matkustamista:

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla myös yhteydessä Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toimistoon Skibotnissa.