Varhennetun eläkkeen nostajille 6 200 kruunua vähemmän eläkettä kuukaudessa

Artikkeli julkaistu osoitteessa NAV.no 31.08.18
Varhennetun eläkkeen nostajille 6 200 kruunua vähemmän eläkettä kuukaudessa

Henkilöt, jotka aloittivat eläkkeen nostamisen varhaisimmassa mahdollisessa vaiheessa – 62 ikävuodesta lähtien – saavat keskimääräisesti 6 200 vähemmän eläkettä kuukaudessa verrattuna niihin, jotka ovat odottaneet eläkkeelle jäämistä 67 ikävuoteen asti.

Tämän kertoo NAVin uudet tilastot. Luvut koskevat 1949 syntyneitä henkilöitä, joilla on suuruudeltaan keskimääräinen eläkekertymä.

Varhennettu eläke tarkoittaa merkittävästi alhaisempaa eläkettä
Vuoden 2011 eläkeuudistuksen jälkeen vanhuuseläkkeen aloittaminen mahdollistui 62 ikävuodesta alkaen, mikäli eläkekertymä on tarpeeksi suuri. eläkekertymän suuruudelle ei ole edelleenkään vaatimuksia 67 ikävuodesta lähtien. Eläkkeen aloittamisen ajankohta vaikuttaa merkittävästi vanhuuseläkkeen määrään – koko loppuelämän ajan.

Monet olosuhteet – esimerkiksi tulojen määrä, asuinaika ja siviilisääty – vaikuttavat eroon eläkkeen suuruudessa. Keskituloisilla 62-vuotialla vanhuuseläkkeelle jääneillä oli NAVin lukujen mukaan 6 200 kruunua alhaisempi kuukausittainen eläke kuin 67-vuotiaaksi eläkkeelle jäämistä odottaneilla. Ero on laskettu kesäkuussa 2018 vuonna 1949 syntyneillä eläkeläisillä, jotka ovat nyt 67–68 vuotiaita. Tämä on ensimmäinen ikäluokka, joka on voinut valita eläkkeen nostamisen jo 62-vuotiaana. – Suurin osa tulee elämään vanhuuseläkkeen turvin monta vuotta ja riskinä on, että osa alkaa katumaan eläkkeelle jäämistä jo 62 vuoden iässä, sanoo NAVin osastonjohtaja Ole Christian Lien.

Vanhuuseläkettä säädellään vuosittain vähän vähemmän tulojen kasvuun suhteutettuna. Tulojen matala kasvu viime vuosina on myös aiheuttanut sen, että eläkettä ei ole säädelty samassa suhteessa hintatason nousun kanssa. Seuraukset ovat sitä suuremmat, mitä aikaisemmin vanhuuseläkkeen aloittaa.

Kolme neljästä 62-vuotiaana eläkkeen aloittavista työskentelee eläkkeen ohella, ja siksi heillä on kokonaisuudessaan korkeat tulot ensimmäisten eläkevuosien aikana. Tämä ryhmä kokee erityisen suuren tulojen laskun lopetettuaan työskentelyn. – Vaikka monet varautuvat tulevaisuuteen ja säästävät osan vanhuuseläkkeestään, uskomme että monien kannattaisi odottaa pidempään vanhuuseläkkeen nostamista, sanoo Lien.

500 kruunun nousu kuukausittaisessa eläkkeessä
Keskimääräinen vanhuuseläke nousi 19458 kruunusta 19995 kruunuun perussummaa nostettaessa toukokuussa. Kasvu on suuruudeltaan noin 500 kruunua ennen verojen vähennystä.

Nyt vanhuuseläkkeellä on noin 927 600 henkilöä
Vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä vanhuuseläkkeellä oli 927 600 henkilöä, 2,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vanhuuseläkkeellä olijoiden määrän odotetaan kasvavan nopeasti tulevina vuosina ja vanhuuseläkeläisiä ennustetaan olevan yli miljoona vuoden 2021 aikana.

https://www.nav.no/no/Person/Innhold+til+Person-forside/Nyheter/6200+kroner+i+lavere+m%C3%A5nedlig+pensjon+ved+tidlig+uttak