Yrittäjä, ota yhteyttä ajoissa! Tuula Ajangin Lauantaivieraana-kolumni, Lounais-Lappi 6.4.2019

”Hei, meidän yrityksellä olisi tiedossa urakka Ruotsissa, ja nyt pitäisi saada tietää mitä asioita täytyy ottaa huomioon ennen kuin lähdetään töihin.” Usein puhelinsoitot jotka meille Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan tulevat alkavat juuri noin.

Kysyn yleensä heti seuraavaksi, koska yritys on menossa Ruotsiin, eli milloin työt alkavat. Vielä noin vuosi sitten vastaus saattoi olla huomenna tai ensi viikolla, mikä tietysti asettaa omat haasteensa asioiden hoitamiselle kuntoon. Nykyään kuitenkin yhä useampi yritys tai yrittäjä ottaa yhteyttä hyvissä ajoin, mikä totta kai mahdollistaa asioiden tarkemman selvittämisen. Miksi sitten yritykset ottavat nykyään entistä aikaisemmin yhteyttä? Yksi syy on varmasti laajempi tietoisuus Rajaneuvonnan tarjoamista palveluista. On myös kuultu toisten yrittäjien kokemuksista, miten lainsäädäntö ja vaatimukset eroavat maiden välillä. Mutta tärkein syy on varmasti se, että halutaan toimia oikein ja välttyä turhilta ongelmilta. Ja ennen kaikkia antaa luotettava ja ammattimainen kuva yrityksen toiminnasta.

Mitä me Rajaneuvonnassa sitten teemme ja millä varoin toiminta rahoitetaan? Hyvin usein taustavaikuttajat jäävät pimentoon, mutta on tärkeätä tietää, että Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee elinkeinoelämän liikkuvuutta Pohjoismaissa. Se rahoittaa mm. Pohjoiskalotin neuvoston toimintaa, joka sitten vuorostaan hallinnoi Rajaneuvonnan toimintaa. Olimme viime viikolla kokouksessa yhdessä suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa. Keskusteluissa nousikin esiin, että juuri Rajaneuvonnan konkreettinen palvelu on asia, minkä yritykset ymmärtävät. Mutta ilman rajat ylittävää yhteistyötä ja kokouksiin osallistuvia päättäjiä ei tämäkään palvelu olisi mahdollista.

Mitä me sitten teemme, kun saamme tietää että yritys on kuukauden päästä lähettämässä työntekijöitään Ruotsiin? Käymme lävitse yrityksen perustiedot, millaisesta työstä on kyse, jonka jälkeen otamme järjestelmällisesti yhteyttä eri viranomaisiin. Tavoitteenamme on, että tämän jälkeen yritys tietää mitä lomakkeita tulee täyttää ja kuka viranomainen vastaa mistäkin asiasta.

Isossa roolissa elinkeinoelämälle suunnatun palvelun rahoituksessa on Interreg Pohjoinen -ohjelma. Juuri nyt on Interreg Pohjoisen toimintalinjoissa paljon rahoitusta haettavana. Älkää karsastako hankkeita vaan käyttäkää rahoitusta rohkeasti alueemme hyvinvoinnin edistämiseen!

Tuula Ajanki

Julkaistu Lounais-Lapin Lauantaivieraana-palstalla 6.4.2019.