Rajaneuvonnan asiakasmäärä kasvoi vuonna 2018

Vuonna 2018 Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Tornio-Haaparannan ja Skibotnin toimipisteillä on ollut yhä enemmän asiakaskontakteja kuin vuonna 2017. 

Vuonna 2018 toimipaikoilla on ollut yhteensä 4000 asiakaskontaktia. Asiakaskunta koostuu etenkin naapurimaissa työskentelevistä yksityishenkilöistä ja naapurimaissa toimivista yrittäjistä. Rajaneuvonta kertoo heille asioista, joita pitää ottaa huomioon, ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen puheille.

Rajaneuvontaan tulevien yhteydenottojen määrä kasvaa vuosittain ja osoittaa, etta neuvonnalle ja tuelle on suuri tarve”, sanoo Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola. Pohjoiskalotin neuvosto vastaa Rajaneuvonnan toiminnan kehittämisestä.

Yksityishenkilöt tarvitsevat opastusta vero-, vakuutus- ja eläkeasioissa

Monet rajatyöntekijät kohtaavat ongelmia, jotka johtuvat tiedon puutteesta. Ajantasainen ja oikea tieto auttaa toimimaan ja rohkaisee liikkumaan rajan yli.

Rajaneuvonta on tärkeä liikkuvuudelle ja rajat ylittävälle yhteistyölle. Se auttaa konkreettisesti työntekijöitä ja muita toimijoita, jotta ongelmilta vältytään”, sanoo Paula Mikkola.

Suomen ja Ruotsin välillä yksityishenkilöiden kysymykset ja ongelmat liittyvät useimmiten verotukseen, sairausvakuutuksiin, työttömyysvakuutuksiin ja eläkkeisiin. Suomen ja Norjan välillä pendlaavat kysyvät Rajaneuvonnalta esimerkiksi eläkkeistä, NAV:in käsittelyajoista ja sosiaalivakuutuksista.

Rajat ylittävässä yritystoiminnassa kysymykset koskevat verotusta, työnantajamaksuja ja ammattipätevyyksien hyväksymistä

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei usein ole aikaa ottaa selvää, mitä kaikkea toiminnan laajentaminen toiselle puolelle rajaa vaatii esimerkiksi verotuksen, työvoiman, lupien ja sopimusten osalta. Asioiden selvittäminen on vaativaa eikä tarvittavaa resurssia välttämättä löydy yrityksestä.

Suomen ja Ruotsin välillä yrittäjät ovat vuonna 2018 esittäneet eniten kysymyksiä verotuksesta ja työvoiman palkkaamisesta. Norjassa kysymyksiä on kuten viime vuonnakin tullut Rajaneuvontaan eniten rakennusalalta, mikä heijastaa etenkin Tromssan alueen vilkasta rakennustoimintaa.