Ratkaisu rajaesteeseen – työsuhteen 4 kk:n sääntö poistuu Suomessa

Suomessa työsuhteen ns. neljän kuukauden sääntö poistuu 1.4.2019 alkaen (rajaeste nro. 14-008, kuvaus ruotsiksi).

Eduskunta on hyväksynyt lain, joka tuo muutoksia muun muassa Suomeen töihin tulevien ja Suomesta ulkomaille lähtevien oikeuteen saada Kelan etuuksia.

Suomeen tulevilta työntekijöiltä poistuu niin sanottu neljän kuukauden sääntö. Tämä on tarkoittanut sitä, että työsuhteen on pitänyt kestää vähintään neljä kuukautta, jotta henkilö on voinut kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Jatkossa Suomeen tulevalla työntekijällä on työsuhteen kestosta tai viikkotyötuntimäärästä riippumatta oikeus Kelan etuuksiin, kun palkka on vähintään 696,60 e/kk (vuonna 2019).

Kela