Arvonlisäveron talletus käsityö- ja duodji-tuotteita Suomesta ja Ruotsista festivaaleille ja markkinoille Norjaan vietäessä

Hankkeemme työskentelee tuodakseen esiin ja poistaakseen rajaesteitä. Yksi akuutti rajaeste ratkaistiin kolmessa kuukaudessa.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta ja hanke ”Elinkeinoelämälle suunnatun palvelun kehittäminen Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan” havaitsivat uuden rajaesteen järjestäessään alkukesällä tullikurssin Inarissa: Norjan veroviranomainen Skatteetaten oli peruuttanut mahdollisuuden anoa palautusta maksetuista arvonlisäveroista niiden tuotteiden osalta, jotka eivät olleet käyneet kaupaksi Norjassa markkinoilla tai festivaaleilla.

Aiempi käytäntö on ollut, että käsityöyrittäjät ovat tallettaneet Norjan arvonlisäveroa 25 % tulli-ilmoitusta Norjaan tehdessään. Heidän palatessaan takaisin markkinoilta tai festivaaleilta Norjan tulli Tolletaten on rekisteröinyt myymättä jääneet tuotteet rajan ylityksen yhteydessä. Sen jälkeen yrittäjät ovat voineet hakea palautusta myymättä jääneestä osasta. Palautuksen saamisessa Skatteetatenilta saattoi kestää 8-10 kuukautta. Tämä on aiemmin rekisteröity rajaesteeksi, jota ei ole ratkaistu.

Kesällä kävi ilmi, että lakia tai asetuksia ei ole muutettu aiempaan verrattuna, mutta Skatteetaten oli muuttanut käytäntöään ja poistanut luvan hakea palautusta. Muutos johti muun muassa siihen, että sekä Riddu Riddu -festivaaleilla Manndalenissa Tromssan läänissä että Vuonnamárkanat-markkinoilla Nessebyssä Finnmarkissa oli vähemmän suomalaisia ja ruotsalaisia käsityö- ja duodjituottajia myymässä tuotteitaan.

Työstimme tätä asiaa koko kesän. Tapasimme valtiosihteeri Anne Karin Ollin yhdessä Saamelaiskäräjien ja Pohjoiskalotin neuvoston kanssa. Viikkoa myöhemmin saimme ilouutisen, että muutettu käytäntö loppuu syyskuusta lähtien.

Jatkamme kuitenkin työtä, jotta alkuperäinenkin rajaeste eli pitkät arvonlisäveron palautusajat saataisiin ratkaistua.

Skatteetatenin lausunto asiasta (norjaksi):

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgiftsloven–10-7-forste-ledd-bokstav-b-henvisningen-til-tolloven–11-4-forste-ledd-og-begrepet-sarlige-grunner/