Elinkeinohankkeen tähänastisia tuloksia – Kesäkuu 2016-huhtikuu 2018

Interreg Pohjoiselta tukea saava hanke Elinkeinoelämälle suunnatun palvelun kehittäminen Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan käynnistyi kesällä 2016. Hanke päättyy toukokuussa 2019. Hankkeen tarkoituksena on helpottaa pk-yritysten rajat ylittävää liiketoimintaa Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Alle on poimittu hankkeen tärkeimmät tulokset tähän mennessä.

Yrittäjien kysymyksissä opastaminen

Yritystoiminnan laajentamiseen toiseen maahan liittyy paljon asioita, joita yrittäjän täytyy selvittää etukäteen. Yli sata yrittäjää, jotka suunnittelevat yrityksen perustamista tai toiminnan laajentamista yli rajan, ovat saaneet meiltä opastusta. Eniten kysymyksiä on tullut teollisuuden ja kaupan aloilta; yrityspalveluja tarjoavilta toimijoilta; sekä rakennus- ja matkailualoilta.

Yritysten kysymykset toimialoittain (kesäkuu 2016-huhtikuu 2018)

Koulutus- ja tiedotustilaisuudet

Järjestämiimme tilaisuuksiin, jotka tähtäävät pk-yritysten kansainvälistymiseen ja osaamisen kehittämiseen, on osallistunut yli 300 henkilöä joko paikalla tai etänä. Menneet projektitapahtumat -sivulle on listattu järjestämämme tilaisuudet.

Asiantuntijaverkostojen laajentaminen ja niistä tiedottaminen

Rajaneuvonnan asiantuntijaverkostot sekä Pohjoiskalotin alueelta että sen ulkopuolelta ovat käytettävissänne kauttamme. Verkostojen avulla voimme levittää tietoa rajat ylittävän elinkeinotoiminnan mahdollisuuksista yhä laajemmalle. Tulemme mielellämme kertomaan toiminnastamme ja siitä, miten voimme auttaa yrittäjiä. Ota yhteyttä Tuula Ajankiin (projektipäällikkö Suomi-Ruotsi, s-posti tuula.ajanki(at)lapinliitto.fi, puh. +358 40 669 5520) tai Riitta Leinoseen (projektipäällikkö Norja, s-posti riitta.leinonen(at)storfjord.kommune.no, puh. +47 982 89 089).

Uudet tiedotuskanavat

Olemme olleet mukana rakentamassa Rajaneuvonnan uusia nettisivuja ja täydennämme niiden sisältöä keräämällä nettisivuille toimialakohtaista tietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Olemme ottaneet käyttöön uusia tiedotuskanavia, kuten chatin ja uutiskirjeen (voit tilata uutiskirjeen täältä). Otamme mielellämme palautetta vastaan nettisivuista ja muista tavoista tiedottaa yrittäjille rajat ylittävästä liiketoiminnasta.