Linkkikokoelma Pohjoismaissa toimiville yrityksille

Tietoa yrityksille naapurimaan lainsäädännöstä

Naapurimaan lakeja ja määräyksiä koskevan tiedonsaannin vaikeus estää yrityksiä sijoittautumasta toiseen Pohjoismaahan. Rajaesteneuvosto on nyt perustanut linkkiportaalin, josta elinkeinoelämän toimijat voivat hakea tietoa. Portaali on pohjoismaisen rajaesteyhteistyön tärkeä saavutus vuonna 2017.

Pienin askelin kohti suurta visiota

Tällaista on Pohjoismaiden rajaesteneuvoston työ – suurta poliittista visiota rajattomasta Pohjolasta edistetään pienin konkreettisin toimin.

Yritysten on nyt myös helpompi ottaa selvää elinkeinotoimintaa koskevista laeista ja määräyksistä naapurimaissa. Uusi digitaalinen linkkiportaali nordenbusiness.org on opas naapurimaiden määräyksiin, jotka koskevat rekisteröintivaatimuksia, tuotteiden hyväksymisvaatimuksia, verotuspaikkaa ja työntekijän sosiaaliturvajärjestelmää.

Linkkiportaali löytyy osoitteesta nordenbusiness.org