Raportit

Kokemuksia pohjoismaisesta verosopimuksesta/Upplevda konsekvenser av det nordiska skatteavtalet 2018 (ruotsiksi)

Sähköinen tunnistautuminen ja digitaaliset rajaesteet Pohjoismaissa 2018 (ruotsiksi)

Rajaesteneuvoston vuosiraportti 2017

Rajaesteneuvoston vuosiraportti 2016

Työelämä Pohjolassa – Poul Nielson (2014), Pohjola-Norden

Työmarkkinaennuste Finnmark 2016

Työmarkkinaennuste Troms 2016

“Arbejdspraktik i et andet nordiskt land” – Nordisk Ministerråd – Maj 2014 (Yhteenveto suomeksi sivulta 61.)

Suuntana Ruotsi – Tietopaketti liiketoiminnan aloittamiseen

Kasvua pohjoisesta
Tämä raportti on Norjan, Ruotsin ja Suomen pääministerien huhtikuussa 2014 asettaman selvitysryhmän työn tulos. Raportissa määritetään neljä potentiaalista kasvun ajuria ja esitellään neljä välinettä, joiden avulla Norjan, Ruotsin ja Suomen valitot voivat pyrkiä keskestävään taloudelliseen kasvuun pohjoisessa.

Elinkeinoelämän rajaesteet Pohjoiskalotilla
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on suorittanut yhdessä Lapin Yrittäjät ry:n, Företagarna Norrbotten ja Bedriftsforbundet kanssa selvityksen rajaesteistä. Tässä selvityksessä keskitytään Suomalaisten pienten- ja keskisuurten yritysten kokemiin rajaesteisiin. Vastaavat selvitykset on tehty myös Norrbottenin ja Pohjois-Norjan yrittäjien keskuudessa.  Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä tapahtuu sekä tavaroiden, palveluiden ja työvoiman liikkuvuutta. Osa yrityksistä ja työntekijöistä muuttaa naapurimaahan kun taas osa ”pendelöi” rajan yli joko päivittäin tai harvemmin. Elinkeinoelämän rajaesteet – kartoituksen tavoitteena on tarjota pienille ja keskisuurille yrityksille apua rajaesteasioissa, auttaa yrityksiä luomaan paremmat edellytykset yritystoiminnan kasvulle, parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta.