Rajaneuvonta saksalaisessa lehdessä

Kieler Nachrichten -lehden toimittaja Andrea Seliger haastatteli Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Päivi Koivupaloa ja Eleonoora Väänästä sekä Tornio-Haaparannan rajayhteistyön kehittäjää Birgitta Tammista 3.12.2018 ilmestyneessä artikkelissa Vom Leben am Nordzipfel der Ostsee (Elämää Itämeren pohjoiskärjessä).

Lue artikkeli täältä.

Kieler Nachrichten on Kielissä, Saksan Schleswig-Holsteinin osavaltiossa ilmestyvä lehti, joka tavoittaa päivittäin noin 230 000 lukijaa.

 

Yrittäjän tarina: Tuomas Välimaa

LVI-alan yrittäjä Tuomas Välimaalla on yritystoimintaa sekä Ruotsissa että Suomessa. Pyysimme Tuomasta kertomaan kokemuksiaan yritystoiminnasta Ruotsin ja Suomen välillä sekä antamaan neuvoja muille yrittäjille. Näin Tuomas itse kertoo:

“Yritystoimintani starttasi Ruotsista. Ostimme työkaverin kanssa tavarat, työkalut, peltikoneet jne. yrityksestä, jossa olimme töissä noin viiden vuoden ajan. Perustimme uuden osakeyhtiön Ruotsissa. Yhtiökumppani on ruotsalainen. Palkkasimme työntekijän Suomesta, koska meillä oli hyvä työtilanne. Saimme huoltosopimuksen jatkumaan edellisen yrittäjän jäljiltä ja myöhemmin palkkasimme toisenkin työntekijän Suomesta. Hän oli ollut minun työnantajani Suomessa 2010. Sen myötä töitä alkoi tulla Suomeen runsaasti, joten keväällä teimme yrityskaupan Suomessa, mikä mahdollisti 100 % yrittämisen myös toisella puolen. Kummassakin kaupassa (Ruotsissa ja Suomessa) oli ideana valmiit kontaktit, yhteistyökumppanit, työkalut, peltikoneet jne. Pääsimme heti kiinni tärkeimpään – työntekoon! Toki näissä kaupoissa on ollut myös kasvukipuja. On niin paljon byrokratian kiemuroita.

Näihin asioihin sain apua Rajaneuvonnasta sekä Pellon Kehitys Oy:stä. Apu oli nimenomaan paikallaan kysymyksissä, jotka liittyivät verotukseen ja lainsääntöön, joka pitää ottaa huomioon rajalla työskennellessä.

Neuvoisin näin yrittäjää, joka aikoo harjoittaa yritystoimintaa yli rajojen päivittäin: ottakaa asioista selvää kunnolla ja kartoittakaa oma tilanne ja se, kuinka paljon yritys toimii toisella puolella rajaa. Se määrää aika paljon, mihin suuntaan pitää tehdä ratkaisuja. Myös yrityksen koko ratkaisee osaksi. Verotuksiin ja lain kohtiin liittyvissä asioissa ottakaa yhteys Rajaneuvontaan. Yrityskauppa ei aina ole oikea ratkaisu. Hinnan on tietenkin oltava kohdallaan. Mutta minun tilanteessani se oli hyvä asia, pääsimme sen myötä kasvamaan ja laajentamaan toimialaa yli rajan. Kokonaisuus ratkaisee.

Terveisin Tuomas Välimaa”

Kiitos Tuomakselle näistä kommenteista!

 

Arvonlisäveron talletus käsityö- ja duodji-tuotteita Suomesta ja Ruotsista festivaaleille ja markkinoille Norjaan vietäessä

Hankkeemme työskentelee tuodakseen esiin ja poistaakseen rajaesteitä. Yksi akuutti rajaeste ratkaistiin kolmessa kuukaudessa.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta ja hanke ”Elinkeinoelämälle suunnatun palvelun kehittäminen Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan” havaitsivat uuden rajaesteen järjestäessään alkukesällä tullikurssin Inarissa: Norjan veroviranomainen Skatteetaten oli peruuttanut mahdollisuuden anoa palautusta maksetuista arvonlisäveroista niiden tuotteiden osalta, jotka eivät olleet käyneet kaupaksi Norjassa markkinoilla tai festivaaleilla.

Aiempi käytäntö on ollut, että käsityöyrittäjät ovat tallettaneet Norjan arvonlisäveroa 25 % tulli-ilmoitusta Norjaan tehdessään. Heidän palatessaan takaisin markkinoilta tai festivaaleilta Norjan tulli Tolletaten on rekisteröinyt myymättä jääneet tuotteet rajan ylityksen yhteydessä. Sen jälkeen yrittäjät ovat voineet hakea palautusta myymättä jääneestä osasta. Palautuksen saamisessa Skatteetatenilta saattoi kestää 8-10 kuukautta. Tämä on aiemmin rekisteröity rajaesteeksi, jota ei ole ratkaistu.

Kesällä kävi ilmi, että lakia tai asetuksia ei ole muutettu aiempaan verrattuna, mutta Skatteetaten oli muuttanut käytäntöään ja poistanut luvan hakea palautusta. Muutos johti muun muassa siihen, että sekä Riddu Riddu -festivaaleilla Manndalenissa Tromssan läänissä että Vuonnamárkanat-markkinoilla Nessebyssä Finnmarkissa oli vähemmän suomalaisia ja ruotsalaisia käsityö- ja duodjituottajia myymässä tuotteitaan.

Työstimme tätä asiaa koko kesän. Tapasimme valtiosihteeri Anne Karin Ollin yhdessä Saamelaiskäräjien ja Pohjoiskalotin neuvoston kanssa. Viikkoa myöhemmin saimme ilouutisen, että muutettu käytäntö loppuu syyskuusta lähtien.

Jatkamme kuitenkin työtä, jotta alkuperäinenkin rajaeste eli pitkät arvonlisäveron palautusajat saataisiin ratkaistua.

Skatteetatenin lausunto asiasta (norjaksi):

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgiftsloven–10-7-forste-ledd-bokstav-b-henvisningen-til-tolloven–11-4-forste-ledd-og-begrepet-sarlige-grunner/

Elinkeinohankkeen tähänastisia tuloksia – Kesäkuu 2016-huhtikuu 2018

Interreg Pohjoiselta tukea saava hanke Elinkeinoelämälle suunnatun palvelun kehittäminen Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan käynnistyi kesällä 2016. Hanke päättyy toukokuussa 2019. Hankkeen tarkoituksena on helpottaa pk-yritysten rajat ylittävää liiketoimintaa Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Alle on poimittu hankkeen tärkeimmät tulokset tähän mennessä.

Yrittäjien kysymyksissä opastaminen

Yritystoiminnan laajentamiseen toiseen maahan liittyy paljon asioita, joita yrittäjän täytyy selvittää etukäteen. Yli sata yrittäjää, jotka suunnittelevat yrityksen perustamista tai toiminnan laajentamista yli rajan, ovat saaneet meiltä opastusta. Eniten kysymyksiä on tullut teollisuuden ja kaupan aloilta; yrityspalveluja tarjoavilta toimijoilta; sekä rakennus- ja matkailualoilta.

Yritysten kysymykset toimialoittain (kesäkuu 2016-huhtikuu 2018)

Koulutus- ja tiedotustilaisuudet

Järjestämiimme tilaisuuksiin, jotka tähtäävät pk-yritysten kansainvälistymiseen ja osaamisen kehittämiseen, on osallistunut yli 300 henkilöä joko paikalla tai etänä. Menneet projektitapahtumat -sivulle on listattu järjestämämme tilaisuudet.

Asiantuntijaverkostojen laajentaminen ja niistä tiedottaminen

Rajaneuvonnan asiantuntijaverkostot sekä Pohjoiskalotin alueelta että sen ulkopuolelta ovat käytettävissänne kauttamme. Verkostojen avulla voimme levittää tietoa rajat ylittävän elinkeinotoiminnan mahdollisuuksista yhä laajemmalle. Tulemme mielellämme kertomaan toiminnastamme ja siitä, miten voimme auttaa yrittäjiä. Ota yhteyttä Tuula Ajankiin (projektipäällikkö Suomi-Ruotsi, s-posti tuula.ajanki(at)lapinliitto.fi, puh. +358 40 669 5520) tai Riitta Leinoseen (projektipäällikkö Norja, s-posti riitta.leinonen(at)storfjord.kommune.no, puh. +47 982 89 089).

Uudet tiedotuskanavat

Olemme olleet mukana rakentamassa Rajaneuvonnan uusia nettisivuja ja täydennämme niiden sisältöä keräämällä nettisivuille toimialakohtaista tietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Olemme ottaneet käyttöön uusia tiedotuskanavia, kuten chatin ja uutiskirjeen (voit tilata uutiskirjeen täältä). Otamme mielellämme palautetta vastaan nettisivuista ja muista tavoista tiedottaa yrittäjille rajat ylittävästä liiketoiminnasta.

Interreg Pohjoisen kuukauden hanke

Tuula Ajanki ja Eleonoora Väänänen

Rajaneuvonnan yrityspalveluhanke on valittu toukokuussa 2018 Interreg Pohjoisen kuukauden hankkeeksi. Alla on aiheesta teksti. Voit lukea sen myös Interreg Pohjoisen kotisivuilla.

Elinkeinoelämälle suunnatun palvelun kehittäminen Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan

Hanke vastaa rajat ylittävää toimintaa suunnittelevien ja sitä harjoittavien yritysten tiedon tarpeeseen. Jos yritystoimintaa laajennetaan toiseen maahan, on paljon asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Ennakointi ja säädösten etukäteen selvittäminen ovat keskeisiä tehtäviä.

Hanke kehittää Rajaneuvonnan tiedotuskanavia ja palvelumallia, jotta yrittäjät saisivat tarvitsemansa tiedon oikeaan aikaan. Jos aloitat urakan, perustat toimintaa naapurimaahan tai alat tehdä siellä kauppaa, on tärkeää ottaa selville, minkälaiset säännöt ohjaavat toimintaasi. Opastamme sinua löytämään tiedot, joita tarvitset päästäksesi alkuun.

Tähän mennessä hanke on tiedottanut Rajaneuvonnan yrityspalveluista Kiirunasta Pietarsaareen ja Mo i Ranasta Kuusamoon ja tavoittanut yli 300 henkeä järjestetyillä koulutustilaisuuksilla. Hanke on opastanut yli 70 suomalaista, ruotsalaista ja norjalaista yritystä heidän kysymyksissään. Hanke on rakentanut kesäkuussa julkaistavat uudet nettisivut ja testannut erilaisia tiedotuskanavia kuten chattia ja uutiskirjettä.

Irene Pedersen ja Riitta Leinonen

Keväällä 2018 olemme järjestäneet yhdessä Gränsmöjligheter-Interreg-hankkeen ja MidtSkandian rajayhteistyöorganisaation kanssa seminaarin ”Svenske markedet noe for deg?”, joka oli kohdistettu elinkeinotoimijoille eteläisimmästä Nordlandista. Lisäksi olemme tänä keväänä järjestäneet kaksi matkailualan kolutusta, joissa uudistusten lisäksi on käsitelty palvelun turvallisuusmääräyksiä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Olemme esitelleet hankkeen alueellisille poliitikoille Pohjois-Norjan alueella, jotta tietoisuus rajaestetyöstä paranisi. Yritysneuvonnassa olemme hyödyntäneet kontakteja elinkeinoyhtiöihin ja -järjestöihin ja tämä toimii mielestämme hyvin. Jatkossa kehitämme tätä työtapaa edelleen ja huomioimme naisyrittäjiä yhä enemmän.

Rajat ylittävä lisäarvo muodostuu eri maiden viranomais- ja asiantuntijaverkostojen hyödyntämisestä. Kun yrittäjiä tai yksityishenkilöitä neuvotaan kysymyksissä sekä Suomen ja Ruotsin että Suomen ja Norjan välillä, ovat rajat ylittävät viranomaisverkostot toimivan palvelun edellytys. Verkostojen laajentaminen on tärkeää hankkeelle ja teemme sitä jatkuvasti. Verkostojen avulla voimme levittää tietoa mahdollisuuksista rajat ylittävässä elinkeinotoiminnassa ja tavoittaa enemmän ihmisiä koko Pohjoiskalotin alueella.

Johtava tuensaaja: Lapin liitto
Muut tuensaajat: Storfjord kommune
Hankeaika: 2016-2019
Hankkeen budjetti: 1 030 852 EUR
Myönnetty EU-varat: 325 000 EUR
Myönnetty IR-varat: 291 677 EUR
Julkinen rahoitus: 414 175 EUR

Euroopan aluekehitysrahasto on myöntänyt hankkeelle tukea.

Toimialakohtaista tietoa Ruotsin rakennusalalla toimimisesta ja matkailualan palveluturvallisuusvaatimuksista

Tietoa rakennusalalla toimimisesta Ruotsissa ja Norjassa

Hanke järjesti 5.6.2018 Espoon Hanasaaressa koulutustilaisuuden Pohjola – Euroopan kasvualue -tapahtuman yhteydessä. Löydät tilaisuuden materiaalit täältä.

Tietoa Ruotsin ja Norjan palveluturvallisuusvaatimuksista matkailualalla

Hanke järjesti 17.4. ja 18.4. koulutustilaisuudet Rovaniemellä ja Torniossa, joissa käytiin läpi Suomen valmismatkalain uudistusta ja Suomen, Ruotsin ja Norjan palvelunturvallisuusvaatimuksia. Löydät tilaisuuksien materiaalit täältä.

Euroopan aluekehitysrahasto on myöntänyt hankkeelle tukea.

Tilaisuus: Valmismatkalain uudistus ja turvallisuusvaatimukset Suomi-Ruotsi-Norja, 18.4.2018 Tornio

Koulutuksen tarkoituksena on tiedottaa matkailualan yrittäjille valmismatkalain muutoksista sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan turvallisuuskäytännöistä. Tarve on tullut meihin yhteyttä ottaneilta yrityksiltä.

Tule kuuntelemaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston luentoa valmismatkalain uudistuksen tuomista muutoksista ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston esitelmää Suomen, Ruotsin ja Norjan palvelunturvallisuusvaatimuksista.

Tapahtuma on maksuton ja siihen voi osallistua myös etänä.

Ilmoittaudu 10.4. mennessä tästä linkistä:

https://sv.surveymonkey.com/r/ZWNJBBX

Tapahtuman ohjelma:

Lisää tietoa: eleonoora.vaananen@lapinliitto.fi, +358 40 660 5365

Euroopan aluekehitysrahasto on myöntänyt hankkeelle tukea.